O projektu

V projektu bomo razvili celovito metodologijo za oceno zrelosti uporabe odprtih podatkov v slovenskih podjetjih. Metodologija bo temeljila na večkriterijskem modelu, ki bo omogočal transparentno oceno zrelosti posameznega podjetja, na drugi strani pa nam bodo podatki množice ocenjenih podjetij služili tudi za vpogled v stanje populacije. Metodologija bo implementirana v sodobno spletno aplikacijo, ki bo omogočala samostojno uporabo s strani podjetij zajem podatkov preko spletnega vmesnika, avtomatičen prenos podatkov v model in izračun ocene ter avtomatično generiranje povratne informacije za podjetja.